دوره از دانه تا فنجان

مکان

لابراتوار و کارگاه باریستا ایران

کسب مهارت های اساسی و پایه باریستا به صورت تئوری و عملی در مجهزترین کارگاه و لابراتوار قهو باریستا ایران زیر نظر مدرس رسمی انجمن تخصصی قهوه اروپا با اهداء مدرک رسمی انجمن تخصصی قهوه اروپا پس از قبولی در آزمون .

زمان

یکم الی چهارم تیر ماه

سرفصل های دوره از دانه تا فنجان

کارگاه عملی

 کارگاه عملی

Practical Workshop

باریستا پایه

باریستا پایه

Barista Foundation

مقدمه ای بر قهوه

مقدمه ای بر قهوه

Coffee Introduction