باریستا محمد آقا محمد خانی

باریستا محمد آقا محمد خانی

 • باریستا محمدآقامحمدخانی مربی آموزش قهوه ، باریستا، لاته آرت و عضو انجمن تخصصی قهوه آمریکا
 • برگزاری دوره های آموزشی قهوه و باریستا برای نمایندگی قهوه BON CAFE’ در ایران سال ۸۸
 • مدیر بخش آموزش و راه اندازی نمایندگی قهوه CAFFE MOLINARI ایتالیا در ایران از سال ۸۸ الی ۹۱
 • بارمَن نوشیدنی انرژی زا RedBull در ایران
 • استاد آموزش دور های باریستا مدرسه هتلداری هما
 • محقق و سردبیر سابق مجله دنیای نوشیدنی
 • دستیار الن اندروز در اولین فستیوال و کارگاه آموزشی قهوه کافکس ۲۰۱۳ تهران
 • بنیان گذار انجمن تخصصی باریستا ایران IBG
 • عضو اصلی هیئت موسسان انجمن تخصصی باریستا ایران
 • مدرس دوره های باریستا لاته آرت بروئینگ
 • دوره دیده در انجمن تخصصی قهوه آمریکا (بروئینگ)
 • دوره دیده در انجمن تخصصی قهوه اروپا باریستا و لاته آرت
 • دوره دیده داوری در انجمن تخصصی قهوه آمریکا (ابوظبی)
 • مدیر اجرایی اولین دوره مسابقات ملی باریستا ایران
 • دستیار الن اندروز (SCAE) گامبارلی (ITALIAN COURSE) لویجی لوپی (SCAE) در برگزاری اولین دوره های آموزشی باریستا در ایران
 • مدیر آموزشی و مدیر بخش اجرایی در پروژه های راه اندازی و آموزشی کافی شاپ
 • مشاوره و مدرس در امور راه اندازی کافه و کافی شاپ
 • عضو هیئت مدیره و مدرس و مدیر مشاوره برای کلاسهای آموزشی و پروژه های اجرایی انجمن تخصصی باریستا
 • میزان تحصیلات : کارشناس شیمی
بهاور سمیعی