ما می توانیم این دوره ها را به صورت حرفه ای در محل کافی شاپ شما و برای پرسنل شما به طور خصوصی برنامه ریزی ، تعیین سطح و اجرا کنیم .

باریستا